Little girl listening the music by headphones on the beach

Hudba a jej vplyv na dieťa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Hudba je všeobecne považovaná za prirodzené spojenie človeka s krásou, prirodzenosťou, dokonalosťou, harmóniou či emóciami. Vďaka nej sa učíme presnosti, trpezlivosti, tvorením samých seba či ovládaním naších vlastných pocitov. Okrem toho môžeme s istotou povedať, že lieči a pozitívne ovplyvňuje aj intelektuálne schopnosti človeka.

Aj súčastní vedci s týmto tvrdením súhlasia, a preto dávajú zelenú spojeniu hudby s vašími deťmi.

 

TAK PREČO JE VLASTNE TAKÁ DÔLEŽITÁ?

Jedným z hlavných dôvodov, prečo je zaujímané svoje dieťa viesť k hudbe je, že má vynikajúce schopnosti pozitívne ovplyvňovať mozog a jeho funkcie.

  • Pamäť – isté druhy vážnej hudby, dokážu aktívne rozvíjať pravú aj ľavú hemisféfu mozgu, čo zaručene pomôže deťom pri lepšom zapamätávaní si nových informácií či faktov. Navyše, tento jav ešte výraznejšie podporuje hra na klavíri, kde je dieťa nútené súčastne zapájať obe ruky (príp. aj nohy).

     

  • IQ – vývoj prirodzenej inteligencie detí formuje veľa faktorov z jeho okolia a prostredia, v ktorom vyrastá, ale, samozrejme, aj genetika. To však nič nemení na veci, že hudba na tom môže mať tiež svoju kladnú zásluhu.

     

  • Koncentrácia, pozornosť – Pri hre na akomkoľvek hudobnom nástroji z nôt, sa dieťa učí súčastne sa sústrediť na hru a motoriku prstov, ako aj na čítanie notového zápisu. Dieťa je nútené naplno sa koncentrovať na svoju činnosť a regulovať vonkajšie negatívne faktory.

     

  • Citová a emocionálna inteligencia – keďže hudba je hlavne o vyjadrovaní pocitov či nálad, má rovnaký účinok aj na poslucháčov, či samých tvorcov alebo interpretov. Správny výber na nás môže vplývať rovnako ako masáž. Dieťa sa častokrát dokáže stotožňovať s melódiou, rytmom, či samotným posolstvom skladby, a tak formovať svoju vlastnú jedinečnú osobnosť a indentitu, v ktorej emócie a city majú to správne miesto.

 

KEDY S HUDBOU ZAČAŤ?

Nie je stanovená žiadna hranica, kedy je a naopak kedy nie je dobré s hudbou naozaj začínať. Veľa štúdií dokonca ukázalo, že púšťanie hudby, či spev matky ešte nenarodeným deťom má na nich neskôr veľmi pozitívne účinky. Preto, keď sa dieťa k hudbe dostane, treba ho podporiť zdravým a nenúteným spôsobom, aby cítilo, že z nej má mať radosť.

Všeobecne sa odporúča začať hru na hudobnom nástroji po prvom ročníku na základnej škole, kedy dieťa už vie, že keď sa chce niečo naučiť, je na to treba trpezlivosť a pozornosť. Dieťa je však pripravené nástroj zvládnuť aj po fyzickej stránke.

 

AKÝ HUDOBNÝ NÁSTROJ VYBRAŤ PRE DIEŤA?

Na začiatok sa je vhodné začať s niečim klasickým ako je gitara, klavír, či flauta. Neskôr, keď dieťa zapadá do kolektívov, chce sa pridať do kapely či školského orchestru, pre neho môže byť sympatická hra bicích, digitálnom piane, basgitare či husliach. A v staršom veku, kedy sa vie rozhodnúť pre to, čo naozaj chce, môže siahať aj po atraktívnejších a zaujímavejších nástrojoch ako je akordeón, kontrabas, ukulele či saxafón.

Možnosti je naozaj veľa a je nekonečné množstvo spôsobov ako sa s hudbou spojiť. Nie je to vždy len o hre na hudobnom nástroji. Môže snívať o tom, byť úspešným DJ-om a svojou tvorbou baviť ľudí, byť spevákom či virtuózom.

Hlavne nezabúdajte na to, že hudba je hlavne zábava a že každý umelec si žije predsa len o trošku ľahšie 🙂

Podobné príspevky

Scroll to Top